Eneseabi Ressursid

Vaimse tervise edendamiseks on erinevaid viise.

Õpi, kuidas ennast aidata ja oma depressiooniga toime tulla.

Loe eneseabi kohta ja testi ennast.

Loe lisaks

Tee test

Põhjused

Mis põhjustab depressiooni?

Depressiooni võib vallandada mõni negatiivne sündmus nagu armastatu kaotus, töökaotus, mõne tõsise kehalise haiguse põdemine või tõsine ja pikaleveninud stress. Kuid vahel haigestutakse depressiooni ka ilma ühegi selge põhjuseta.

Mitmed teineteisega seotud faktorid mõjutavad depressiooni vallandumist ja selle püsimist - geneetilised faktorid, hormonaalne tase ja selle muutused, teatud meditsiinilised seisundid, stress, lein, keerulised elusündmused. Mistahes nimetatud faktorite kombinatsioon võib põhjustada muutusi peaaju füsioloogias, kaasa tuua raskusi väliste ja sisemiste sündmustega toime tulemisel ning valla päästa depressioonile viitavaid märke ja sümptomeid.

On vähem tõenäoline, et depressiooni põhjustavad täielikult sõltumatud tegurid. Küll võime aga hõlpsasti ette kujutada sündmustest koosnevat allakäiguspiraali, mis võib viia depressioonini. Kujutame ette, et inimese abielu jookseb karile. See muudab ta kurvameelseks ja rusutuks, mis omakorda paneb teda vältima kohtumisi sõprade ja perega. Ta võib hakata koguni alkoholi kuritarvitama. See teineteisega seotud sündmuste jada paneb teda end üha halvemini ja halvemini tundma ning ta võib langeda depressiooni.

Võtame teise näite. Teaduslike uuringute abil on kindlaks tehtud, et depressioonil on geneetiline komponent, kuid tänase päevani ei ole suudetud täpselt tuvastada üht ja ainsat spetsiifilist geeni, mis vallandaks depressiivse episoodi. Paljud uuringud (sealhulgas rahvastiku- ning kaksikute ja adopteeritud laste käekäiku puudutavad uuringud) on näidanud, et depressiooni haigestumise tõenäosus kolmekordistub, kui inimese vanemad või õed-vennad on põdenud depressiooni (võrreldes nendega, kelle perekonnas depressiooni esinenud ei ole). Teisisõnu - inimesed, kelle lähisugulased on põdenud või põevad depressiooni, on häire esinemise suhtes vastuvõtlikumad. Kuid häire vallandumiseks peab esinema ka teisi depressiooni soodustavad faktoreid.

Järelikult on depressioon biopsühhosotsiaalse iseloomuga ning sellesse haigestumine varieerub inimeselt inimesele. See tähendab, et depressiooni põhjuste selgitamiseks tuleb arvestada nii bioloogiliste kui psühholoogiliste faktorite vastastikkuse mõjuga. Need aspektid on justkui ühe mündi erinevad küljed. Psühhosotsiaalsete ja neurobioloogiliste faktorite interaktsioon ei ole tähtis vaid depressiooni haigestumise kontekstis - need tegurid on määravad ka kõikide teiste vaimse tervise häirete puhul. Nende tegurite interaktsioonil on oluline roll nii eelsoodumuse, resistentsuse, haiguse vallandumise, püsimise, kui ka haigusest tervenemise seisukohalt.

Projekti iFightDepression edendavad: