Andmekaitse

Miks on käesolev andmekaitse reeglistik oluline?

Käesolev reeglistik on oluline, sest see selgitab, milliseid andmeid me iFightDepression.com veebilehe külastajate kohta kogume, miks me seda informatsiooni kogume ja kuidas Sina saad enda kohta kogutud informatsiooni vaadata ja muuta.

Käesoleva veebilehe valmimist toetas Euroopa Liit ning selle on välja töötanud PREDI-NU konsortsium, mida esindavad valdkonnas kogenud teadlased ja vaimse tervise edendajad.

Eestis koordineeris projekti Eesti-Rootsi Vaimse Tervise ja Suitsidoloogia Instituut (ERSI).ERSI-ga saab ühendust võtta e-maili aadressil ersi(at)suicidology.ee, telefonil +372 651 6550 või postiaadressil:

Eesti-Rootsi Vaimse Tervise ja Suitsidoloogia Instituut (ERSI),
Õie 39
11615 Tallinn

Peale projekti lõppu vastutab veebilehe töös hoidmise eest Euroopa allianss depressiooni vastu (EAAD, European Alliance Against Depression). EAAD-ga saab ühendust võtta e-maili aadressil ifightdepression(at)eaad.net, telefonil +49(0)341 97 24 440 või postiaadressil:

European Alliance Against Depression e.V.
Semmelweisstr. 10
04103 Leipzig
Germany

Milliseid andmeid kogutakse?
Sul ei paluta veebilehel iFightDepression.com avaldada oma nime: kõik veebilehel sisalduvad andmed on anonüümsed. Kasutame andmete analüüsimiseks Google Analytics versiooni, mis ei kogu andmeid kasutajate identifitseerimist võimaldavate IP aadresside kohta. Me kogume järgnevaid andmeid:

Isikustamata andmed

  • Millal ja kui kaua külastad iFightDepression.com veebilehte
  • Millist veebilehe alamlehte külastad, millal ja kui kaua alamlehel viibid
  • Millisest riigist ja riigi piirkonnast veebilehte külastad
  • Kui Sa ei sisestanud veebilehe aadressi käsitsi, siis millise otsingumootori kaudu Sind veebilehele juhatati
  • Tehnilised andmed, mis on olulised veebilehe kuvamise jaoks (brauser, ISP)

Isikustatud andmed

  • Informatsioon, mille sisestad veebilehe hindamiseks ja tagasiside andmiseks
  • Informatsioon, mille sisestad meeleolu enesetesti (Patsiendi terviseküsimustik PHQ-9).

Mida selle informatsiooniga tehakse?
Informatsioon, mida Sa iFightDepression.com veebilehe vorme täites sisestad, annab meile väärtuslikku tagasisidet Sinu kogemuse osas käesoleva veebilehe kasutamisel. Andmed, mida me kogume veebilehe külastuste kohta, aitavad meil veebilehe populaarsust hinnata. Andmeid võidakse kasutada selleks, et veebilehele külastajate demograafilist profiili uurida. Kogutavat informatsiooni võidakse salvestada, töödelda ja edastada vaid projekti kaasatud partnerite piires ning eespool välja toodud eesmärkidel.

Kuidas ma saan näha, muuta või kustutada antud andmeid?

Sul on õigus oma andmetele ligi pääseda vastavalt isikuandmete kaitse seaduses sätestatud reeglitele. Vastava sooviga tuleb pöörduda E-maili aadressil ersi@suicidology.ee või postiaadressil: PREDI-NU, Eesti-Rootsi Vaimse Tervise ja Suitsidoloogia Instituut, Õie 39, Tallinn 11615. Esitatud soov täidetakse hiljemalt 40 kalendripäeva jooksul. Vastava soovi esitamisel tuleb tõendada enda isikut.

Sul on õigus enda kohta käivaid andmeid muuta või kustutada vastavalt isikuandmete kaitse seaduses sätestatud reeglitele.  Sellise palvega tuleb pöörduda E-maili aadressil ersi@suicidology.ee või postiaadressil: PREDI-NU, Eesti-Rootsi Vaimse Tervise ja Suitsidoloogia Instituut, Õie 39, Tallinn 11615. Sinu soovi täitmine ja sellest teavitamine toimub hiljemalt 40 kalendripäeva jooksul.

Võid pöörduda ka otse EAAD võrgustiku poole e-posti aadressil contact@eaad.net või postiaadressil: European Alliance Against Depression e.V., Semmelweisstr. 10, 04103 Leipzig, Germany.

Kellel on juurdepääs minu andmetele?

Anonüümseid isikustamata andmeid võib vaid teaduslikel eesmärkidel EAAD partnerite vahel ning Euroopa Liidu piires jagada.

Kui iFightDepression.com veebileht müüakse või viiakse üle mõnda teise organisatsiooni, võidakse Sinu kohta käivad andmed ostjale üle anda.

Kui seadusandlusest tulenevalt tekib kohustus andmeid kolmandate osapooltega jagada, võidakse seda teha.

Sisestatud andmetest võidakse teha anonüümseks jäävaid väljavõtteid, et  iFightDepression.com veebilehe kasutajasõbralikkuse, vastuvõetavuse ja rakendatavuse kohta informatsiooni levitada.

Küpsised (cookies)
Veebileht kasutab küpsiseid (väikseid faile, mis laaditakse veebilehte külastades alla arvutisse või mõnda muusse kasutatavasse seadmesse). Küpsised võimaldavad veebilehel kasutaja arvuti või seadme ära tunda ning see muudab veebilehel navigeerimise lihtsamaks, sest puudub vajadus juba varasemalt sisestatud andmeid uuesti sisestada. iFightDepression.com veebileht kasutab küpsiseid selleks, et kasutajatele automaatselt nende eelistatud keelt pakkuda. Samuti selleks, et jälgida, millisest riigist kasutajad veebilehte külastavad, kui kaua veebilehel viibivad ning milliseid veebilehe alamlehti külastavad. Seansi (ajutisi) küpsiseid kasutatakse autentimise protsessis ja selleks, et tuvastada, kas kasutaja viibib veebilehel mobiilse seadmega või mitte. Küpsiseid ei kasutata personaalse informatsiooni hankimiseks.

Google Analytics
Käesolev veebileht kasutab Google´i (Google Inc.) veebipõhist analüüsiprogrammi Google Analytics. Google Analytics kasutab Sinu arvutisse salvestatud küpsiseid ja tekstifaile, võimaldamaks analüüsida seda, kuidas Sa veebilehte kasutad. Tavapäraselt hoitakse küpsiste kaudu kogutud informatsiooni veebilehtede kasutamise kohta Google´i serveris Ameerika Ühendriikides. Tagamaks Sinu anonüümsust, kasutame Euroopa Liidu või Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriikides IP aadresside lühendatud versioone. Vaid erandjuhtudel jõuavad lühendamata IP aadressid Ameerika Ühendriikide serveritesse ning sel juhul lühendatakse IP aadressid seal. Kogutud informatsiooni kasutab Google selleks, et koostada veebilehe kasutatavuse kohta raporteid, graafikuid ja muud sellist. Informatsiooni sinu IP aadressi kohta ei seostada muude andmetega, mida Google kogub. Sa võid oma brauseri seadistusi muutes keelata küpsiste säilitamise, kuid pea meeles, et sellisel juhul võid piirata ka käesoleval veebilehel olevate teenuste kasutamist. Samuti võid sa Google´il keelata küpsistel baseeruva informatsiooni ja mistahes veebilehe kasutamisega seotud andmete kogumise (sealhulgas IP aadress) ja töötlemise. Selleks tuleb Sul alla laadida ja installeerida veebibrauseri lisamoodul (plugin), mille leiad alljärgnevalt veebiaadressilt:

Google Analytics Opt Out

See paigaldab Sinu arvutisse küpsise, mis ei lase programmil Google Analytics koguda andmeid veebilehtede kasutamise kohta.

Täpsemat informatsiooni Google Analytics funktsionaalsuse ja programmi kasutustingimuste kohta alljärgnevatelt aadressidelt: www.google.com/analytics/terms/gb.html and www.google.de/intl/gb/policies/privacy/. Juhime tähelepanu, et käesolev veebileht kasutab programmi Google Analytics versiooni, mis kasutab vaid anonüümseid IP aadresse. See tähendab, et IP aadresse kasutatakse lühendatult, mis ei võimalda kasutajaid identifitseerida.

Andmete turvalisus
Veebilehe iFightDepression.com kasutamise käigus tekkivaid andmeid hoitakse Saksamaal ühe interneti-teenuse pakkuja valdustes ning neid analüüsivad EAAD liikmed. Andmete turvalisuse tagamiseks igas protsessi etapis võetakse kasutusele kõik vajalikud füüsilised ja tehnilised meetmed. Eestiga sarnased andmekaitse reeglid kehtivad kõikides projektis osalevates riikides ning andmete töötlemise juures ollakse äärmiselt hoolikad.

Andmekaitse reeglistiku muutmine
Kui peaks ette tulema muudatusi selles osas, milliseid andmeid me kogume ning mil viisil me neid andmeid kasutame, viiakse Andmekaitse reeglistikku sisse vastavad muudatused. Kui selline olukord peaks tekkima, tuuakse selgelt välja punktid, mida on muudetud.

Projekti iFightDepression edendavad: