Material d'autoajuda

Hi ha diverses maneres per millorar la teva salut mental.

Informa't sobre els recursos d'autoajuda i emplena un qüestionari per saber si podries estar deprimit.

Més informació

QÜESTIONARI DE DEPRESSIÓ

Símptomes de la depressió

Què hauria de saber un metge de família sobre la depressió?

Símptomes de la depressió


El diagnòstic de la depressió és clínic, basat en una avaluació i força clar. Un pacient compleix criteris de la CIE per un episodi depressiu quan, durant almenys dues setmanes, experimenta dos o més dels símptomes principals (estat d'ànim trist, disminució en l'interès i plaer per les coses, reducció de l'energia o cansament extrem), i almenys dos dels símptomes secundaris (concentració i atenció reduïdes, sentiments de culpabilitat i sensació de no tenir valor, disminució de l'autoestima i confiança en un mateix, disminució o augment de la gana i variacions de pes, alteracions de son, pessimisme, ideació i actes suïcides).

El diagnòstic es basa en tres característiques: cal que els símptomes anteriors es presentin durant 2 setmanes o més, i que el funcionament social,  interpersonal i ocupacional es vegi afectat negativament per aquests símptomes.

La CIE-10 cobreix la depressió en els següents codis: F31 trastorn bipolar, F32 episodi depressiu, F33 trastorn depressiu recurrent, F34.1 distímia, F06.3 trastorn de l'estat d'ànim degut a condicions mèdiques.

iFightDepression és un projecte de: