Material d'autoajuda

Hi ha diverses maneres per millorar la teva salut mental.

Informa't sobre els recursos d'autoajuda i emplena un qüestionari per saber si podries estar deprimit.

Més informació

QÜESTIONARI DE DEPRESSIÓ

Medicació antidepressiva

Antidepressius

A la depressió, tot i que la disfunció neuroquímica exacta no es coneix, se sap que hi ha una disregulació en el metabolisme de neurotransmissió. 

Els antidepressius augmenten la disponibilitat d'alguns neurotransmissors com la serotonina i la noradrenalina a l'espai sinàptic d'algunes zones del cervell. Alguns estudis preclínics recents mostren que els antidepressius també regulen l'activitat de neurones noradrenèrgiques del locus coeruleus. També s'ha trobat que augmenten la disponibilitat de BDNF al sistema límbic. El BDNF se sap que participa en la neurogènesi i neuroplasticitat. 

La farmacoteràpia normalment consta de dues fases, una d'aguda que dura entre 4 i 6 setmanes, que és el temps que tarda el medicament a fer efecte, i després una de manteniment, la qual sol durar 6 mesos. Hi ha alguns pacients que necessiten teràpia de manteniment durant més temps. Les taxes de recaiguda es dupliquen quan s'interromp la medicació de manera inadequada. 

 

Hi ha molts tipus diferents d'antidepressius que es diferencien més pels efectes secundaris que per l'eficàcia. Dos dels més importants són els antidepressius tricíclics (TCA) i els inhibidors de la recaptació de la serotonina (ISRS).

- Dins els TCA trobem: amitriptilina, clomipramina, dibenzepine, i doxepina. Els efectes secundaris més freqüents són: deliris, sequedat de boca i tremolors.

- Dins els ISRS trobem: citalopram, escitalopram, fluoxetina, fluvoxamina, paroxetina i sertralina.

Abans de prescriure un antidepressiu és important informar el pacient sobre els possibles efectes secundaris. També és important deixar clar que els antidepressius no canvien la personalitat i que no són addictius. En algunes ocasions convé afegir una altra medicació. En el cas de prescriure ansiolítics com les benzodiacepines, és important limitar el medicament a un període curt de temps (si és possible  a 2 setmanes o menys) a causa de l'abús i el risc de dependència; altres casos on es pot requerir la prescripció d'altres fàrmacs podria ser la depressió psicòtica (en la qual es podria receptar algun antipsicòtic) o la depressió resistent (en la qual es podria receptar liti).

iFightDepression és un projecte de: