Material d'autoajuda

Hi ha diverses maneres per millorar la teva salut mental.

Informa't sobre els recursos d'autoajuda i emplena un qüestionari per saber si podries estar deprimit.

Més informació

QÜESTIONARI DE DEPRESSIÓ

Derivació a altres serveis

Derivació a psicoteràpia

Els pacients amb depressió poden beneficiar-se d'un  suport addicional a través de la psicoteràpia. Els psicoterapeutes poden ser accessibles als serveis públics de salut i també de forma privada, en cas que els pacients ho desitgin i tinguin els mitjans per a fer-ho.

La teràpia que compta amb una major evidència és la Teràpia Cognitiva-Conductual (TCC). La TCC sol durar de 6 setmanes a 6 mesos. La TCC va dirigida a ajudar als pacients a identificar i desafiar les cognicions que mantenen el seu estat d'ànim deprimit i a millorar el balanç entre les tasques diàries obligatòries i/o estressants i les activitats agradables.

Altres enfocaments que han mostrat eficàcia són la Teràpia Interpersonal (IPT) i les teràpies basades en mindfulness. Aquestes darreres pretenen ensenyar als pacients a evitar l'autoavaluació i l'autojudici. Ja que algunes psicoteràpies no tenen prou evidència empírica, i tenint en compte l'elevat cost d'alguns tractaments, és important derivar els pacients a intervencions que siguin cost-efectives.

Per això és important que els metges de família s'informin sobre els tipus de teràpies que estan disponibles en la seva àrea. Pot ser útil per proporcionar als pacients informació pràctica sobre els costos, la localització, la durada probable i l'enfocament de la teràpia.

Derivació a psicoeducació

La majoria de persones es poden beneficiar de sessions de psicoeducació, les quals solen ser grupals. Les infermeres i psicòlegs solen estar entrenats per dur a terme aquest tipus de sessions. Si els grups tenen èxit, poden evolucionar cap als grups d'autoajuda.

També hi ha recursos psicoeducatius i eines en línia per a la depressió disponibles, com l'eina d'autogestió iFightDepression.

Derivació a psiquiatria

Si un pacient està experimentant al·lucinacions com a part d'un quadre depressiu psicòtic, si pateix d'una depressió greu amb idees de suïcidi, negativisme, agitació, o si es presenten comorbiditats amb altres trastorns com per exemple el trastorn bipolar, cal que sigui derivat a un professional especialista, és a dir, un psiquiatra.

iFightDepression és un projecte de: