Material d'autoajuda

Hi ha diverses maneres per millorar la teva salut mental.

Informa't sobre els recursos d'autoajuda i emplena un qüestionari per saber si podries estar deprimit.

Més informació

QÜESTIONARI DE DEPRESSIÓ

Avaluació de la depressió

Avaluació de la depressió

Igual que la pressió arterial, el colesterol i la glucèmia, l'estat d'ànim ha de ser monitoritzat de manera rutinària a l'atenció primària, ja que és un factor de risc per a la salut. Degut a l'alta prevalença de la depressió, els metges d'atenció primària podrien considerar fer una avaluació de l'estat d'ànim de manera rutinària. Hi ha molts instruments de detecció per a la depressió.

La OMS-5 (WHO-5, per les sigles en anglès) pot ser utilitzat com una mesura de detecció de la depressió. És una mesura validada per a la detecció de la depressió en atenció primària, i és un instrument fàcil i curt d'utilitzar. Està compost per 5 ítems formulats de manera positiva (sense mencionar "depressió" de manera explícita). Si la puntuació d'un pacient és menor o igual a 13, pot ser que hi hagi un episodi depressiu (80% de sensibilitat). En aquests pacients, el diagnòstic ha d'estudiar-se més a fons.

 

 

Una altra bona eina per a la detecció de la depressió en atenció primària és el PHQ-9, el qual permet avaluar la gravetat dels símptomes depressius i el deteriorament funcional del pacient. Aquest instrument també està validat i és sensible al canvi. Una puntuació de 5 -9 suggereix depressió lleu, 10 -14 suggereix depressió moderada i més de 15 depressió greu. Cal prestar especial atenció a les respostes de l'ítem 9: "Pensa que seria millor estar mort o fer-se mal?".

 

 

Els reptes més importants a l'hora de diagnosticar una depressió són :

  • Diferenciar-la del fet de "sentir-se trist", és a dir, dels sentiments depressius normals o transitoris;
  • No minimitzar l'impacte dels símptomes, ja que fins i tot els símptomes lleus es poden tractar;

Hi ha diversos aspectes d'un episodi depressiu que ens indiquen la seva gravetat, per exemple, l'apatia, l'embotament emocional, els sentiments de culpa, la desesperança, la fluctuació de l'estat d'ànim, les tendències suïcides, els símptomes psicòtics i els canvis en la personalitat. 

 

Diagnòstic diferencial

Abans d'arribar a un diagnòstic de depressió  s'ha de considerar la presència d'un trastorn de l'estat d'ànim a causa de les condicions orgàniques. La depressió somàtica ha de ser avaluada i tractada:

  •  Disfunció endocrina com hiper o hipotiroïdisme, hiperparatiroïdisme, hipercortisolisme;
  •  Trastorns neurològics;
  •  Infeccions virals;
  •  Càncer i síndromes paraneoplàsics;
  •  Reacció autoimmune;
  •  Causes farmacològiques com ara la corticoteràpia, l'abús i la dependència de les benzodiazepines, etc.

iFightDepression és un projecte de: