Material d'autoajuda

Hi ha diverses maneres per millorar la teva salut mental.

Informa't sobre els recursos d'autoajuda i emplena un qüestionari per saber si podries estar deprimit.

Més informació

QÜESTIONARI DE DEPRESSIÓ

Risc suïcida

Risc suïcida

La depressió i el suïcidi estan estretament vinculats, de fet, fins a un 10-15% dels pacients amb depressió severa i recurrent finalment moren per aquesta causa. Entre el 40 i el 70% dels pacients amb depressió tenen pensaments suïcides i el 90% de les persones que moren per suïcidi havien sofert d'un trastorn mental, essent la depressió el més freqüent. Els indicadors de risc greu de suïcidi inclouen amenaces directes i indirectes de suïcidi.

Els pensaments i els actes suïcides són un tema que pot resultar incòmode d'abordar. Si sents que pots ajudar a algú i que aquest està disposat a revelar els seus sentiments, tracta de crear un ambient privat on el client no pugui ser escoltat per altres clients. Si malgrat això tens la sensació que una persona està pensant seriosament a fer-se mal, és preferible demanar ajuda especialitzada per fer una avaluació mèdica d'urgència. Si cal, truqui el 112.

Ús de medicaments en els suïcidis i les temptatives de suïcidi

La sobredosi per psicofàrmacs és un mètode que s'utilitza freqüentment en els suïcidis. Sol utilitzar-se tant per causar la mort directament com per facilitar l'ús d'altres mitjans més letals com saltar d'un precipici, ofegar-se o penjar-se.

La intoxicació amb medicaments en els intents de suïcidi és el mètode més utilitzat tant en homes com en dones. L'accés als medicaments a través de l'atenció primària i a través de la compra sense recepta constitueix un factor important que pot ajudar a explicar que aquest sigui el mètode més utilitzat.

Els fàrmacs que majoritàriament s'utilitzen per a aquesta finalitat, són els hipnòtics i tranquil·litzants, tot i que en algunes ocasions també s'utilitzen analgèsics. En alguns països han limitat la grandària dels envasos per tal d'evitar que els pacients tinguin una dosi que pugui ser letal. Com a farmacèutic/a pots ajudar a evitar el mal ús de medicaments estant atent i preguntant dubtes en cas que algú demani una gran quantitat de medicaments. Sobretot en casos en els quals el pacient tingui prescrits medicaments amb índexs de toxicitat elevada (ex: antidepressius tricíclics, liti, etc.).

iFightDepression és un projecte de: