Material d'autoajuda

Hi ha diverses maneres per millorar la teva salut mental.

Informa't sobre els recursos d'autoajuda i emplena un qüestionari per saber si podries estar deprimit.

Més informació

QÜESTIONARI DE DEPRESSIÓ

Farmacoteràpia per la depressió

Més informació sobre la medicació per la depressió

Ús adequat de la farmacoteràpia

La farmacoteràpia per a la depressió sol tenir dues fases, una d'aguda que dura fins que s'aconsegueix la millora clínica (normalment 6-12 setmanes) i una de manteniment la qual continua durant fins als 6 mesos i serveix per prevenir recaigudes. El tractament de manteniment pot durar més mesos o anys en el cas de trastorns recurrents o persistents. Les taxes de depressió són aproximadament dos cops més altes quan la medicació antidepressiva s'interromp abans que finalitzi la fase, de manera que l'adherència és important, inclús si s'aconsegueix una millora precoç. 

Antidepressius més utilitzats

Hi ha diferents tipus de medicaments utilitzats en el tractament de depressió. Per a escollir el més adequat el metge tindrà en compte diversos factors: símptomes predominants, experiència prèvia, preferències del pacient, efectes secundaris, etc. En aquest context és crucial diferenciar entre depressió unipolar i bipolar. Els medicaments més utilitzats en el tractament de la depressió són:

Antidepressius :

  • És important tranquil·litzar els pacients, emfatitzant que els antidepressius no són addictius i no canvien la personalitat;
  • Els pacients han de ser advertits que cal tenir paciència, ja que l'inici de l'efecte terapèutic tarda de 2 a 4 setmanes, mentre que els efectes secundaris (per exemple nàusees en els ISRS) es produeixen a l'inici de prendre la medicació.

 

Sedants / Tranquil·litzants:

Poden ser utilitzats en combinació amb antidepressius només per períodes breus, per exemple, durant les dues primeres setmanes fins que els antidepressius comencen a treballar; Tenen risc d'addicció elevat; L'habituació (augment de les dosis per alleujar els símptomes) i el síndrome d'abstinència són freqüents; 
Han de ser utilitzats temporalment en estats aguts per alleujar el sofriment i l'ansietat i/o l'insomni; En alguns casos es poden utilitzar per a reduir el risc de suïcidi. 

Neurolèptics :

Tradicionalment utilitzats per a l'esquizofrènia; S'utilitzen per a la depressió delirant (depressió psicòtica) sobretot en combinació amb els antidepressius; Alguns també s'utilitzen en dosis baixes com tranquil·litzants (per exemple la quetiapina) en depressió i els trastorns d'ansietat; No hi ha risc d'addicció.

Anti-epilèptics:

Tradicionalment utilitzats en l'epilèpsia, tenen la qualitat d'actuar com estabilitzadors de l'humor; Recomanats en la depressió bipolar i la mania.

Antidepressius naturals:

La Herba de Sant Joan és una substància extreta del Hypericum perforatum, amb una dosi recomanada de prop de 500 - 800mg; La latència del seu efecte és de tres setmanes, de manera similar als antidepressius sintètics; El metge ha de ser consultat sobre la durada del tractament i la ingesta paral·lela d'altres medicaments; Respecte altres antidepressius naturals (com els àcids grassos omega-3), no hi ha evidència científica.

Mecanisme d'acció dels antidepressius

La disfunció neuroquímica exacta de la depressió és desconeguda. Els antidepressius sembla que augmenten la disponiblitat dels neurotransmissors serotonina i noradrenalina a l'espai sinàptic en algunes zones del cervell. Tanmateix, alguns estudis preclínics mostren que els antidepressius poden reduir l'activitat de neurones noradrenèrgiques del locus coeruleus. Els antidepressius també augmenten la disponibilitat de BDNF, una neurotrofina que participa en la neurogènesi i la neuroplasticitat.

Efectes secundaris més freqüents

Igual que tots els medicaments, els antidepressius tenen efectes secundaris. Cada persona reacciona de manera diferent i cada medicament te efectes secundaris de diferent grau. Moltes vegades els pacients experimenten efectes secundaris durant la primera setmana de tractament com: agitació, somnolència, boca seca, nàusees o una "sensació peculiar". Molts dels efectes secundaris es poden abordar amb una dieta senzilla i activitat física moderada. 

L'efecte antidepressiu desitjat normalment sorgeix després de dues a sis setmanes de tractament, però els efectes secundaris sovint es produeixen des del principi del tractament. Això pot ser molt frustrant i pot reduir l'adherència. Com a farmacèutic, si el pacient està molest pels efectes secundaris, li pots dir que aquests disminuiran. És important no interrompre la medicació i comentar les preocupacions amb el metge a càrrec del tractament.

iFightDepression és un projecte de: