Material d'autoajuda

Hi ha diverses maneres per millorar la teva salut mental.

Informa't sobre els recursos d'autoajuda i emplena un qüestionari per saber si podries estar deprimit.

Més informació

QÜESTIONARI DE DEPRESSIÓ

Farmacèutics

Què hauria de saber un farmacèutic sobre la depressió?

Com a farmacèutic és útil conèixer algunes dades sobre la depressió per assegurar el benestar dels pacients.

Prevalença de la depressió major

Les dones respecte els homes tenen més risc de deprimir-se en una proporció aproximada d'1 cada 4 (homes: 1 cada 8).

Símptomes de la depressió


La Classificació
 Internacional de les Malalties (CIE-10) de l'Organització Mundial de la Salut proposa els següents criteris per al diagnòstic de depressió: durant almenys 2 setmanes, el pacient ha de tenir 2 dels 3 símptomes principals i almenys 2 dels 7 símptomes secundaris (veure figura).

A la CIE-10 la depressió està descrita sota els següents codis: F31. Trastorn bipolar, F32. Episodi Depressiu, F33. Trastorn Depressiu Recurrent, F34.1. Distímia i F06.3. Trastorn de l'Estat de Ànim degut a causes orgàniques. 

Com a farmacèutic, és important tenir en compte que hi ha altres malalties o circumstàncies que poden donar lloc a símptomes semblants a la depressió. Més avall trobaràs algunes característiques que permeten discriminar el fet de "sentir-se trist" (fet que podria ser una reacció normal davant d'un esdeveniment vital) del fet d'estar deprimit.

Tractament per a la depressió

El tractament per a la depressió té dos components fonamentals: la medicació antidepressiva i la psicoteràpia. En la majoria dels casos ambdós tractaments es combinen per aconseguir un major èxit terapèutic.

iFightDepression és un projecte de: