Material d'autoajuda

Hi ha diverses maneres per millorar la teva salut mental.

Informa't sobre els recursos d'autoajuda i emplena un qüestionari per saber si podries estar deprimit.

Més informació

QÜESTIONARI DE DEPRESSIÓ

Què pot fer un professor?

Què pot fer un professor?

En funció de la situació de l’adolescent en qüestió, com a professor pots reconèixer un probable trastorn i facilitar a la persona l’accés al tractament. Si l’adolescent s’ha aproximat a tu abans d’acudir al seu metge de família, pots explorar la seva situació actual i intentar esbrinar alguns dels símptomes que està experimentant. Si cal, pots suggerir-li que acudeixi al seu metge de família. Pot ser que l’adolescent prefereixi acudir directament a la visita amb un professional especialitzat, com un psiquiatria infantil o d’adults. Si animes a la persona a que sigui avaluada per un professional, això pot facilitar que accedeixi a les cures i l’ajuda professional.

Com a professor, no és el teu deure ni la teva responsabilitat oferir tractament. Tot i això, pots tenir un paper fonamental en explorar si l’adolescent necessita i/o podria beneficiar-se d’ajuda professional. El suport que tu i el psicòleg escolar podeu oferir-li, és molt important: per l’adolescent, ser capaç de confiar en algú té molt de valor.

Reconèixer la depressió

Un professor es troba en una posició única per poder parlar amb l’adolescent i preguntar-li com es sent, amb quina intensitat i durant quant de temps s’ha estat sentint així.

Escoltar amb atenció és molt important:

Si prestes atenció tant al que la persona diu com al seu llenguatge no verbal, podràs identificar 3 àrees afectades per la depressió:

  • Símptomes psicològics – afecten al pensament, les emocions i la motivació.
  • Símptomes físics – són els més comuns; molts cops, la depressió s’expressa a través de símptomes físics.
  • Símptomes conductuals – són el resultat de la interacció entre símptomes físics i psicològics.

 

De vegades és possible ser més eficaç en la detecció d’aquests canvis si ens trobem en la postura d’observador: si creus que algú podria estar deprimit, intenta recordar com es comportava aquesta persona fa 6 mesos. Com era el seu comportament cap a tu i cap als altres? Aquesta informació pot ser útil, tot i que algunes persones s’esforcen per ocultar els seus símptomes perquè es senten avergonyides o diferents a la resta del grup.

Alguns dels signes o canvis al comportament poden ser semblants als que experimentem quan estem trists o angoixats. Per tant, és important diferenciar entre la depressió i l’angoixa o sofriment “normal”. Alguns aspectes poden ajudar-nos a diferenciar aquestes dues situacions (veure imatge).

Per a comprovar si algú té depressió pot ser-li útil completar el qüestionari de símptomes sobre la depressió. Pots trobar l'enllaç a la part superior d'aquesta pàgina o fent click aquí.

Derivació a altres serveis

Si creus que la persona està experimentant un trastorn depressiu, pots demanar consell i ajuda al psicòleg escolar del teu centre. El psicòleg tindrà més coneixements sobre la depressió. A més, hi haurà casos en els que implicar a la família serà difícil i pot ser que necessitis una aproximació en equip per gestionar la derivació als serveis mèdics.

Si al teu centre no disposes de la figura del psicòleg escolar, pots parlar amb els familiars de l’adolescent i suggerir la derivació d’aquest als serveis mèdics amb l’objectiu d’aconseguir una valoració, un diagnòstic i un pla de tractament. Per aquest motiu, pot resultar-te útil conèixer els recursos d’atenció primària (i inclús els serveis de salut mental) de la teva àrea, de manera que puguis informar la família directament sobre on anar. Ser capaç d’informar als joves i les seves famílies sobre qüestions bàsiques del tractament de la depressió també pot resultar útil.

iFightDepression és un projecte de: