Material d'autoajuda

Hi ha diverses maneres per millorar la teva salut mental.

Informa't sobre els recursos d'autoajuda i emplena un qüestionari per saber si podries estar deprimit.

Més informació

QÜESTIONARI DE DEPRESSIÓ

Què és l'adolescència?

Què és l'adolescència?

L’adolescència és una etapa del desenvolupament que es caracteritza per ser la transició entre la infantesa i l’adultesa, i té com a objectiu preparar-nos per a assumir els rols d’un adult. En termes generals, podríem dir que l’adolescència va dels 12 als 22 -25 anys.

Des d’un punt de vista estrictament biològic, l’adolescència comença a la pubertat i acaba quan els canvis físics (canvis als òrgans sexuals, en el pes, en l’altura i massa muscular) ja han conclòs. Aquest període es caracteritza també per grans canvis a nivell de creixement i maduració del sistema nerviós central.

Des d’un punt de vista cognitiu, l’adolescència es caracteritza per adquirir el raonament abstracte i lògic.

Per últim, ja des d’un punt de vista més social, l’adolescència és el període que ens prepara pels nostres rols com a adults, ja sigui pel món laboral o per a formar una família. Al tractar-se d'una fase on es produeixen canvis importants, algunes persones es refereixen a l'adolescència com una època durant la qual les persones passen per "crisis d'identitat".

Per què em comporto de manera diferent de quan era un nen?

Durant l’adolescència el teu cos i el teu cervell estan canviant dràsticament.

És normal que apareguin nous comportaments i que els teus pares o altres familiars puguin sentir-se frustrats i/o irritats. Sovint apareixen dificultats de concentració i una falta de motivació per a fer les teves obligacions. Alguns adolescents es tornen més impulsius i s’involucren en situacions de risc que poden tenir conseqüències negatives a llarg termini.

Tots aquests comportaments són normals i tenen lloc com a conseqüència de canvis cerebrals.

Què li està passant al meu cervell?

El cervell d’un adolescent és diferent al cervell d’un adult ja que es troba en etapa de maduració fins als 22 -24 anys.

Les àrees encarregades de l’auto control, el judici,  i la regulació emocional es desenvolupen durant la pubertat i a principis de l’edat adulta. És per això que l’adolescència es caracteritza per ser un període de dificultats en la presa de decisions, presa de riscos i descontrol emocional.

Durant l’adolescència es produeix una segona fase en el desenvolupament del cervell (la primera té lloc durant els primers 18 mesos de vida). S’han observat que durant aquesta fase es produeix la desaparició de certes neurones i l’enfortiment d’altres per tal de fer el cervell més eficient.

Per això, aprendre a prendre decisions eficaces i un estil de vida saludable tindrà un impacte durant tota la vida, de la mateixa manera que els hàbits poc saludables durant aquesta etapa també tindran repercussions a més llarg termini. Per exemple: avui en dia les investigacions mostren que el cervell dels adolescents és més vulnerable als efectes de l’alcohol en la memòria i en l’aprenentatge. El consum freqüent i desproporcionat d’alcohol podria tenir conseqüències a llarg termini, afectant algunes funcions cerebrals.

iFightDepression és un projecte de: