Material d'autoajuda

Hi ha diverses maneres per millorar la teva salut mental.

Informa't sobre els recursos d'autoajuda i emplena un qüestionari per saber si podries estar deprimit.

Més informació

QÜESTIONARI DE DEPRESSIÓ

Tractament psicològic

Tractament psicològic

A més de la medicació, el tractament psicològic és un altre pilar fonamental del tractament de la depressió. 

La psicoteràpia és la forma més comuna de tractament psicològic. La psicoteràpia implica dues característiques principals: conversa i cooperació. Hi ha diversos tipus de psicoteràpia validats, incloent la teràpia cognitiva-conductual, la psicoteràpia psicodinàmica, la teràpia de suport, i els enfocaments basats en mindfulness. 

Teràpia Cognitiva Conductual

La Teràpia Cognitiva Conductual (TCC) és un tipus de teràpia que ha demostrat ser eficaç en el tractament de la depressió. Es basa en la idea que els sentiments negatius sorgeixen de pensaments distorcionats que condueixen a conductes desadaptatives tot formant una espècie d'espiral de la depressió. La TCC sol començar amb psicoeducació i algunes tasques per tal d'estructurar i millorar l'activitat diària. La psicoeducació consisteix en augmentar el coneixement sobre la malaltia. Posteriorment, la TCC ensenya com identificar pensaments negatius, a desafiar-los i a substituir-los per altres més útils. Aquests petits canvis ja comporten un efecte positiu en l'estat d'ànim i propicien que altres fets siguin més fàcils de manejar. A la TCC el pacient i el terapeuta treballen junts i de manera activa, i es considera que l'un aprèn de l'altre (el terapeuta és expert en la depressió i el pacient és expert en la seva pròpia vida). Normalment es realitzen una o dues sessions per setmana. En total el tractament sol durar de 25 a 80 sessions (de 3 mesos a un any).

La psicoteràpia psicodinàmica

La psicoteràpia psicodinàmica es basa en el coneixement del psicoanàlisi. El psicoanàlisi suposa que els trastorns psiquiàtrics sorgeixen per problemes emocionals de l'inconscient. Aquest tipus de teràpia s'ocupa dels conflictes interns del pacient i de les seves relacions amb altres persones. L'enfocament del terapeuta sol variar des de mostrar-se passiu fins a participar i proporcionar estructura. Normalment es fan una o dues sessions setmanals. El tractament pot ser breu (16 a 24 sessions) o perllongat (de 50 a 100 sessions) i en alguns casos por durar més de 100 sessions.

Assessorament Terapèutic (counselling)

Alguns psicoterapeutes poden utilitzar un enfocament de suport i assessorament terapèutic, aquest enfocament sol ser no directiu i sol combinar-se amb altres teràpies. Aquest tipus de suport pot ser proporcionat per altres professionals de la salut i/o per voluntaris. Està destinat a proporcionar un ambient de suport per al pacient i ajudar-lo a resoldre els seus problemes. Per a aconseguir-ho el terapeuta escolta amb atenció i anima al pacient d'una manera afectuosa i respectuosa a parlar sobre la seva situació i a buscar possibles solucions. Aquest tipus d'assessorament és beneficiós a curt termini i ajuda a tranquil·litzar al pacient. Tanmateix, la seva eficàcia a llarg termini encara no s'ha demostrat.


Psicoteràpia basada en Mindfulness

Mentre que la TCC i els enfocaments psicodinàmics es centren en el canvi dels patrons associats amb la depressió, els enfocaments basats en mindfulness ajuden a una persona a desenvolupar una actitud d'atenció i acceptació cap als pensaments i sentiments.

Exemples d'aquests mètodes inclouen la Teràpia Cognitiva Basada en el Mindfulness (MBCT) i la Teràpia de Reducció de l'Estrès Basada en Mindfulness (MBSR). Igual que la TCC, els enfocaments basats en mindfulness treballen amb els pensaments negatius i amb els sentiments de la depressió. A diferència de la TCC, en el mindfulness l'atenció cap als pensaments i sentiments negatius té una actitud d'acceptació i de no oposició cap a aquests. La MBCT  ha demostrat que funciona particularment bé per a persones que pateixen depressió recurrent.

iFightDepression és un projecte de: