Material d'autoajuda

Hi ha diverses maneres per millorar la teva salut mental.

Informa't sobre els recursos d'autoajuda i emplena un qüestionari per saber si podries estar deprimit.

Més informació

QÜESTIONARI DE DEPRESSIÓ

Factors biològics en la depressió

Com funciona el cervell?

Podem identificar sis funcions cerebrals complexes:   

  1. Pensaments i cognició
  2. Sensació i percepció.
  3. Sentiments i regulació emocional.
  4. Respostes i reaccions als estímuls ambientals.
  5. Regulació física o somàtica.
  6. Comportament i regulació social.


Quan el cervell no funciona adequadament, una o més d'aquestes funcions sol veure's afectada i això es manifesta en forma de signes i símptomes específics. En la depressió la principal funció afectada és la regulació emocional, però no és la única ja que també poden veure's afectades altres funcions.

Les nostres emocions, els canvis d'humor, els pensaments i els comportaments estan controlats per l'activitat del cervell. El cervell està format per més d'1 bilió de cèl·lules nervioses (neurones) organitzades en xarxes neuronals complexes. La informació es transmet a través de les neurones com si es tractés d'electricitat mitjançant un procés anomenat sinapsis. Les neurones no estan directament l'una al costat de l'altra, sinó que entre elles hi ha un espai anomenat espai sinàptic, el qual conté unitats de missatgeria o "neurotransmissors".

Quan una senyal elèctrica arriba al final d'una cèl·lula nerviosa, aquesta allibera neurotransmissors a l'espai sinàptic. Els neurotransmissors són recollits per a la neurona veïna, la qual envia una nova senyal elèctrica. De manera regular, s'estableixen noves connexions entre neurones i aquestes connexions es mantenen a través de l'ajuda d'hormones produïdes pel cervell (BDNF o factor neurotròfic derivat del cervell).

Un cervell sa té nivells adequats de BDNF i constantment fa noves connexions neuronals. És com si les vies d'informació estiguessin en un procés constant de construcció i reparació. És en aquestes vies on les senyals elèctriques es tradueixen en diferents emocions, pensaments i comportaments.

Un diagnòstic de trastorn mental pot ser apropiat quan el cervell no està funcionant adequadament i com a conseqüència hi ha una sèrie de signes i símptomes que porten a una afectació significativa de diferents àrees de la vida d'una persona (amics, família, feina, escola, etc.)

Els diagnòstics de trastorns mentals com la depressió poden aplicar-se mitjançant criteris com els del manual de l'Associació Americana de Psiquiatria (DSM) o els de l'Organització Mundial de la Salut (CIE). Sobre la base d'aquestes classificacions, els metges i altres professionals de la salut comparteixen un ampli consens en la definició i avaluació de la depressió i altres trastorns mentals.

Igual com passa en altres trastorns mentals, la depressió és deguda a la interacció de característiques genètiques i ambientals. No es pot dir que els trastorns mentals estiguin causats únicament pels gens o només per l'educació o cultura, sinó que, en general, són causats per una combinació d'aquests dos factors. 

iFightDepression és un projecte de: