Ресурси за самопомощ

Съществуват различни начини за промоция на добро психично здраве.

Научете как да си помогнете сами и как да се справяте с депресията.

Прочетете за начините за самопомощ и направете теста.

Научете повече

Направете теста

Оспорване на митове за антидепресантите

Оспорване на митове за антидепресантитe

Въпреки доказаната ефективност на антидепресантите, сред широката общественост съществуват много притеснения и погрешни схващания. Може да Ви е от полза да знаете следните неща:

Защо лекарства?

Някои хора се питат как медикаментите могат да им помогнат при психично разстройство като депресията, особено когато смятат, че стреса на работното място, проблеми във взаимоотношенията или друга трудна житейска ситуация са причините за настоящото им състояние. Разбира се, медикаментите не могат да разрешат подобни проблеми, но с ефективна психофармакологична терапия, насочена към депресивните симптоми, повечето от проблемите стават по-ясни и това дава възможност на пациентите активно да търсят решения. Важно е пациентите да бъдат лично ангажирани с възможността за лечение с антидепресанти или други медикаменти. Те ще приемат предписаните медикаменти редовно и за дълъг период от време само ако се чувстват спокойни и сигурни по отношение на лечението. 

Характерискити на антидепресантите:

  • Антидепресантите не водят до пристрастяване
  • Антидепресантите не променят личността
  • Антидепресантите не са стимуланти или транквиланти и не водят до „надрусване”
  • Антидепресантите оказват ефект върху трансмитерите в мозъка
  • Антидепресантите не действат веднага
  • Антидепресантите не са антипсихотични медикаменти

 

Антидепресантите не действат веднага

  • Въпреки медицинското лечение, обикновено е необходимо известно време преди пациентът да започне да се чувства по-добре
  • Обикновено отнема 2 до 6 седмици редовен прием преди да се появи подобрение
  • Страничните ефекти за съжаление може да се забележат веднага, но в повечето случаи са временни.

iFightDepression е проект, финансиран и осъществен от: