Ресурси за самопомощ

Съществуват различни начини за промоция на добро психично здраве.

Научете как да си помогнете сами и как да се справяте с депресията.

Прочетете за начините за самопомощ и направете теста.

Научете повече

Направете теста

Значение в общественото здравеопазване

Депресията в здравеопазването

Депресията е широко разпространена. Около 20 милиона европейски граждани страдат от депресия всяка година (СЗО, 2008).

Според Световната здравна организация, депресията е едно от най-инвалидизиращите разстройства в света, засягащо приблизително една  от всеки пет жени и един от всеки десет мъже в някакъв момент от техния живот. Счита се, че в Европа всяка година 7% от хората преживяват депресивен епизод. В Европа една трета от всички разходи, свързани със заболявания, са за разстройства на централната нервна система, като половината от тях включват депресия.

Депресията може да засегне всеки. Мъже и жени от всички възрастови групи, ниво на образование и социален и икономически статус страдат от депресия. Всички сфери на живота са засегнати при наличието на депресия. Семейство, родителстване, брак, романтична връзка, сприятеляване, работа, учене, кариера и финанси: всички аспекти на ежедневието са застрашени при наличието на депресия. Депресията често се връща след първия епизод и може да стане постоянна или хронична, ако остане недиагностицирана и нелекувана.

Картината би могла да бъде и много по-тежка, ако депресията възникне в комбинация с други медицински заболявания като рак, диабет, артрит, инсулт или сърдечносъдово заболяване; или свързани психиатрични разстройства като тревожност или злоупотреба с вещества.

Значителен брой засегнати от депресия умират в резултат на самоубийство, а много повече извършват себеувреждащи действия, които нямат фатален край. Само в страните-членки на Европейския съюз ежегодно 60 000 човека умират в резултат на  самоубийство, като повече от половината са били с депресия.

iFightDepression е проект, финансиран и осъществен от: