Ресурси за самопомощ

Съществуват различни начини за промоция на добро психично здраве.

Научете как да си помогнете сами и как да се справяте с депресията.

Прочетете за начините за самопомощ и направете теста.

Научете повече

Направете теста

Подтипове на депресията

Какви са подтиповете на депресията?

Макар и често срещани, има различни типове депресия, които могат да се развият по различни начини. Признаците и симптомите варират по брой, време на поява, тежест и продължителност, но като цяло са много сходни. Тъй като различните подтипове на депресията може да изискват различно лечение, Вашият лекар ще иска да определи от кой тип сте засегнати Вие. Съществуват и различия в това как отделните хора преживяват депресията и проявяват симптомите по отношение на възраст, пол и култура.

Депресията е афективно разстройство, или разстройство на настроението, което се появява на фази. Това означава, че периодите на нормално настроение се редуват с депресивни епизоди. Понякога, в допълнение към депресивните епизоди, манийни епизоди се характеризират с еуфория (силно повишено настроение), хиперактивност, раздразнителност и възбуда. В този случай не се диагностицира еднополюсна депресия, а биполярна депресия (депресивен епизод в контекста на биполярно афективно разстройство).

1. Депресивен епизод

Най-честата и типична форма на депресия е депресивният епизод. Един епизод може да започне бързо в рамките на няколко дни или бавно в продължение на няколко седмици и обикновено има продължителност няколко седмици и месеци. Редица депресивни симптоми трябва да присъстват постоянно в продължение на най-малко две седмици, за да може да се говори за депресивен епизод. Повечето хора, страдащи от депресивен епизод, ще имат по-нататъшни епизоди в живота си (рецидивиращо депресивно разстройство). Този риск от повторение може да бъде намален чрез подходяща терапия.

2. Рецидивиращо депресивно разстройство

Когато депресивен епизод се повтори, ние говорим за повтарящо се депресивно разстройство, известно още като рекурентно или голямо депресивно разстройство.

3. Дистимия

Дистимията се характеризира с по-лека форма на депресивната симптоматика в сравнение с депресивните епизоди или рецидивиращото депресивно разстройство. Въпреки това, разстройството започва най-вече по време на юношеството и е съпътствано от симптоми, продължаващи поне 2 години, понякога десетилетия. Хората, страдащи от този тип депресия, понякога страдат и от депресивни епизоди. В този случай - при дистимия и депресивни епизоди, диагнозата е двойна депресия.

4. Биполярно афективно разстройство

Биполярните афективни разстройства (манийно-депресивно разстройство) са тежки нарушения. Те се срещат по-рядко от еднополюсните нарушения.

Разграничават се два подтипа: биполярни I и биполярни II.

Пациентите с биполярно разстройство тип I страдат от депресивни и манийни епизоди. Манийният епизод може да настъпи внезапно след няколко депресивни епизода, а първоначалната диагноза на еднополюсна депресия трябва да се промени на биполярно афективно разстройство. Тази промяна в състоянието на настроението може да настъпи много бързо (преминаване през нощта) след депресивен епизод или след месеци и години на здравословно настроение. Манийните фази се характеризират с прекомерно високо настроение, свързано с хиперактивност, безпокойство, раздразнителност, прекомерно говорене и намалена нужда от сън.

Мания засяга мисленето, преценката и социалното поведение, причинявайки сериозни проблеми и трудности. Безразборни или небезопасни сексуални практики или неразумни бизнес или финансови решения могат да се направят, когато дадено лице е в маниакална фаза. Най-добрият начин да се опише тази променлива "сътресение от емоции" е "да бъдеш от върха на света до дълбините на отчаянието".

Биполярно разстройство тип II: Ако маниакалните симптоми са по-малко изразени и не водят до големи психосоциални проблеми, не е диагностициран маниен, а хипоманиен епизод. Ако пациентът страда от депресивни и хипоманийни епизоди, се диагностицира биполярно разстройство тип II. Понякога хипоманийният епизод настъпва непосредствено след края на депресивния епизод.

5. Тежък депресивен епизод с психотични симптоми

Специална форма на депресивен епизод е психотична или делюзивна депресия. Разстройството се характеризира с фалшиви идеи и убеждения (заблуди), а понякога и с халюцинации. Заблудите обикновено са съсредоточени върху силно преувеличени чувства на вина (например "аз съм само бреме за семейството си" или "направих ужасна грешка"), около страха от пълна финансова разруха (заблуда на бедността) или около преувеличен страх на нелечимо тежко заболяване (хипохондрична заблуда). Халюцинациите обикновено съществуват, дори ако има доказателство за противното (например достатъчно пари). Пациентите в тежък депресивен епизод с психотични симптоми почти винаги се нуждаят от психиатрично лечение, поради сериозността на това заболяване и много високия риск от самоубийство. Психотични симптоми може да възникнат както при еднополюсната, така и при биполярната депресия.

6. Атипична депресия

Пациентите с този тип депресия имат същите депресивни симптоми като тези с типична депресия с две изключения: докато при типичната депресия пациентите имат липса на апетит (често със загуба на тегло) и трудности при заспиване, пациентите с атипична депресия са склонни към преяждане и успиване. Този тип депресия може да възникне при еднополюсна и биполярна депресия.

7. Сезонно афективно разстройство (САР)

Пациентите със САР показват атипичните симптоми, описани при атипична депресия, и в допълнение страдат от такъв вид депресия само през определен период от годината, в повечето случаи през есента и зимата. Обикновено, когато сезонът на депресия завърши, хората се нормализират и отново възстановяват нормалното си функциониране.

iFightDepression е проект, финансиран и осъществен от: