Ресурси за самопомощ

Съществуват различни начини за промоция на добро психично здраве.

Научете как да си помогнете сами и как да се справяте с депресията.

Прочетете за начините за самопомощ и направете теста.

Научете повече

Направете теста

Какво мога да направя?

Какво мога да направя?

Като приятел или член на семейството, можете да направите много.

Имайки предвид информацията, описана тук, можете да информирате Вашият член на семейството или приятел за депресията. Можете да насърчите идеята да дойде в този сайт и да получи повече информация. 
Можете да отидете с Вашия приятел или член на семейството на лекар и да подкрепите неговото лечение.

Можете също да подкрепите Вашия приятел/член от семейството с  това, което един приятел или член на семейството обикновено прави: бъдете близо до него/нея и изслушвайте внимателно това, което казва.

Това ще Ви позволи да направите две неща: да облекчите страданието, като му/й дадете възможност да говори свободно и да усети, че някой е загрижен за него/нея, и да придобиете по-ясна представа за това какви страдания преживява Вашият любим човек.

Може да е полезно да попълните тест от името на вашия приятел/член на семейството, който можете да намерите в полето "Самостоятелни ресурси за управление" в горната част на страницата, за да получите повече информация.

Вие сте в уникална позиция да проучите суицидните мисли, психотичните/налудните идеи и мненията му/й за неговото/нейното лечение.

Можете да разберете повече за лечението на депресията в раздел „За всички“ на този сайт.

iFightDepression е проект, финансиран и осъществен от: