Ресурси за самопомощ

Съществуват различни начини за промоция на добро психично здраве.

Научете как да си помогнете сами и как да се справяте с депресията.

Прочетете за начините за самопомощ и направете теста.

Научете повече

Направете теста

Препоръки за медиите

Препоръки за медиите

Фактори, които могат да помогнат за предотвратяване на имитация:

  • Да не се търси сензация
  • Да не се отразява на първа страница / на видно място
  • Без снимки
  • Без повторение на репортажа / повторно отразяване
  • Без подробни описания на методите за самоубийство
  • Без имена / характеристики на самоубийците
  • Да не се цитират /отпечатват прощални писма /предсмъртни бележки
  • Да не се споменават онлайн форуми / уебсайтове за самоубийство
  • Да не се споменават уговорки за групово самоубийство
  • Да не се споменава мястото
  • Да не се споменават други самоубийства, извършени на същото място ( горещи точки )
  • Да не се споменава за натрупване на самоубийства
  • Да не се говори за "серия / епидемия от самоубийства" ( заразяване )
  • Да се внимава за езика - например да не се използват понятията "извършено самоубийство", "успешно / неуспешно самоубийство"
  • Да се изяснят митовете около самоубийството
  • Без опростенчески обяснения
  • Да не се отразява самоубийството като разбираемо решение
  • Да не се възхвалява самоубийството ( героизъм, романтизъм )
  • Да не се обръща специално внимание на самоубийствата на известни личности
  • Да не се споменават положителни последствия от самоубийството
  • Да се отразява самоубийството в контекста на психичната болест
  • Да се изброяват предупредителни признаци за самоубийство
  • Да не се интервюират роднини / хора, опечалени от самоубийство
  • Позоваване на възможностите за предотвратяване на самоубийство
  • Описване на индивидуални стратегии за овладяване на криза
  • Препращане към помощ като цяло
  • Предоставяне на информация за места за помощ
  • Предоставяне на информация за горещи линии
  • Предоставяне на информация за групи за самопомощ
  • Включване на раздел за измислено отразяване на суицидно поведение
  • Включване на раздел за отразяване на суицидно поведение в новите медии

iFightDepression е проект, финансиран и осъществен от: