Ресурси за самопомощ

Съществуват различни начини за промоция на добро психично здраве.

Научете как да си помогнете сами и как да се справяте с депресията.

Прочетете за начините за самопомощ и направете теста.

Научете повече

Направете теста

Какво може да направи учителят?

Какво може да направи учителят?

В зависимост от ситуацията на юношата, пред която сте изправен/а, може да успеете да разпознаете вероятно разстройство и да улесните достъпа до подходящи грижи. Ако юношата се обръща към Вас преди да се е срещал с личния си лекар, можете да проучите сегашното му състояние и да добиете впечатление за симптомите, които има. Ако е необходимо, можете да предложите на семейството и младия човек да посетят личния си лекар. Юношата може да предпочете да отиде директно при лекар-специалист като психиатър или детски психиатър. Насърчавайки един човек да потърси клинична диагноза, можете да се улесните достъпа му до подходящи грижи и професионална помощ.
Като учител не е нито Ваша задача, нито Ваша отговорност да предоставяте лечение. Въпреки това, Вие можете да имате решаваща роля да проучите дали юношата се нуждае и би имал полза от професионална помощ. Подкрепата, която Вие и училищният психолог осигурявате, е от изключително значение: за юношата да може да се довери на надежден човек е безценно.

Разпознаване на депресията

Учителят е в уникална позиция спрямо учениците и може да проучи настоящото положение на ученика  чрез скринингов въпрос. Този скрининг може да се отнася до това дали ученикът се чувства тъжен, колко силно е чувството и от колко време го изпитва. 
Внимателното изслушване е изключително важно.

Един заинтересован човек, който слуша внимателно депресирания човек и следи вербалните и невербалните сигнали, ще забележи три различни области на проблеми и промени (виж карето):

  • Психологически симптоми – засегнати са мислите, чувствата и мотивацията
  • Физически симптоми - като главоболие, болки в стомаха, болки в гърба. Понякога депресията се изразява само чрез телесни симптоми
  • Поведенчески симптоми - те често са резултат от взаимодействието между психологическите и физическите симптоми

 

Ако смятате, че някой може да страда от депресия, опитайте се да си спомните как този човек обикновено се държеше преди половин година. Как се отнасяше той/тя към Вас и към другите? Това може да Ви помогне да добиете по-добра представа. Въпреки това, има и хора, които се опитват усилено да скрият своите симптоми, тъй като се чувстват засрамени или смятат, че ще бъдат различни от връстниците си.

Някои от признаците и промените в поведението могат да бъдат много подобни на нормалното страдание и психологически дистрес. Ето защо е важно да се прави разлика между депресия и дистрес или нормално страдание (например скърбене). Някои характеристики на тези състояния могат да Ви помогнат да оцените настоящата ситуация (виж изображението).

Ако искате да проверите дали някой млад човек, когото познавате, може би страда от депресия, можете просто да попълните тест за депресия на лицето, където да видите дали той/тя е в депресия.

Насочване към медицински грижи

Ако смятате, че сте разпознал/а депресивно разстройство, вероятно бихте искал/а да потърсите съвет и помощ от училищния психолог, ако имате такъв във Вашето училище. Психологът ще има по-задълбочени познания за депресията. Освен това, ангажирането на семейството може да бъде трудно и може да почувствате, че имате нужда от екипен подход, за да се справите с насочването към медицински грижи. 
Ако в училището няма психолог, можете да говорите със семейството и да предложите да се насочи юношата към медицински център, където може да се осъществи и оценка на състоянието, и лечение. Поради това  може да бъде полезно да знаете звената за първични здравни грижи (дори и такива за психично-здравни грижи) в близост до Вашето училище, така че да бъдете в състояние да информирате семейството директно къде да отиде. Да бъдеш в състояние да информираш младите хора и техните семейства за основните неща по отношение на лечението също може да бъде от полза.

iFightDepression е проект, финансиран и осъществен от: