Ресурси за самопомощ

Съществуват различни начини за промоция на добро психично здраве.

Научете как да си помогнете сами и как да се справяте с депресията.

Прочетете за начините за самопомощ и направете теста.

Научете повече

Направете теста

Ресурси за самопомощ

Ресурси за самопомощ

Самопомощ означава:

  • Участие в дейности, които запазват и укрепват здравето

 - като физически упражнения, здравословно хранене и редовна ежедневна активност

  • Наблюдение и справяне със симптомите и признаците на заболяването

като следите настроението си и други симптоми в течение на времето, може да забележите дали лечението Ви дава резултати

  • Справяне с ефектите от заболяването върху функционирането, емоциите и междуличностните отношения

с получаването на социална и професионална подкрепа можете да намалите негативното влияние на депресията. За повече информация, вижте секцията „Връзки”.

  • Спазване на режима на лечение

-  бъдете информиран/а за лечението си и откровен/а с Вашия здравен специалист относно притесненията си – това ще Ви помогне да се придържате към назначеното Ви лечение и така то ще бъде максимално ефективно

                                                                                             (Център за напредък в здравеопазването, 1996) 

Ресурсите в този раздел ще Ви помогнат да наблюдавате настроението си и ще Ви дадат съвети за ежедневни дейности и навици, които да запазят и укрепят физическото и психичното Ви здраве. В комбинация с лечението  от Вашия здравен специалист, тези дейности могат да Ви помогнат в справянето с депресията и да допринесат за Вашето възстановяване.

iFightDepression е проект, финансиран и осъществен от: