Речник

- A -

Антидепресанти

Анитдепресантът е медикамент, използван за лечение на депресията. Селективните инхибитори на обратното захващане на серотонина (SSRIs) са широко разпространен вид антидепресанти и обикновено са първият избор на общопрактикуващите лекари. Те включват лекарства като циталопрам, есциталопрам, пароксетин, флуоксетин и сертралин. Трицикличните антидепресанти (TCA) са друг вид антидепресанти и включват амитриптилин, кломипрамин, дибензепин и доксепин.

 

Анксиолитици

Анксиолитиците са медикаменти, които облекчават тревожността. Повечето от тях са от клас, наречен бензодиазепини. Това са медикаменти, препоръчвани само за краткосрочна употреба, тъй като след 4 до 6 седмици непрекъсната ежедневна употреба водят до пристрастяване. При по-възрастните хора често се наблюдават негативни ефекти върху поведението.

 

Top

- Б -

Биполярно разстройство

Биполярното разстройство е психично разстройство, което се характеризира със смени на настроението между депресия и мания или хипомания. Това състояние преди се е наричало манийна депресия (вижте раздела ни Подтипове на депресията).

 


Top

- Г -

Голяма депресия (клинична, униполярна депресия)

Това е най-типичният вид депресия, продължаващ най-малко две седмици и оказващ влияние върху ежедневието. Причинява симптоми като тъга, загуба на удоволствие, ниски нива на енергия, умора и чувство на безнадеждност.

 


Top

- Д -

Дистимия

Дистимията е вид хронична депресия, която е по-малко тежка от голямата депресия. Тя също може да продължи с години. Дистимията може и да не инвалидизира човек, но му пречи да функционира нормално или да се чувства добе (вижте нашия раздел за типовете депресия ->  дистимия). Поради хроничния характер на дистмията, пациентите могат да бъдат склонни към изявления като „Винаги съм си бил/а така” или „Просто съм си такъв/такава”.

 


Top

- E -

Електроконвулсивна терапия (ЕКТ)

ЕКТ е лечение, използващо електрически ток, което може да бъде ефективно при тежки случаи на депресия. То е безопасно, не е болезнено и може да бъде ефективно при депресия, която не се повлиява от лекарства или психотерапия.

 

Top

- M -

Мания

Манията е фаза на биполярното разстройство и включва необичайно приповдигнато настроение, характеризирано от чувства на еуфория, липса на задръжки, препускащи мисли, тежко безсъние, речев напор, поемане на рискове, повишено либидо и раздразнителност. В извънредни случаи, манията може да предизвика халюцинации и други психотични симптоми. Тя може да бъде дотолкова крайно състояние, че да повлияе живота на засегнатия до степен, в която той да се нуждае от спешно приемане в болница. По-леката, не толкова инвалидизираща форма на манията се нарича хипомания.

 


Top

- H -

невротрансмитери

Невротрансмитерът е химическо вещество в мозъка, като серотонин или норепинефрин, което предава съобщения между мозъчните клетки. Медикаментите, лекуващи депресия, често променят нивата на тези химични вещества.

 

Top

- П -

Паническа атака

Паническата атака е внезапно чувство на силен страх или тревожност, придружено от физически симптоми (като световъртеж, гадене, сърцебиене, болка в гърдите), което не е предизвикано от реална опасност. Паническите атаки са често срещани при много тревожни разстройства и могат да се появят и при депресия.

 

Постнатална (следродилна) депресия

Постродилната депресия е форма на депресия, засягаща жени, които са родили в последната една година. Много жени, които за пръв път стават майки, преживяват кратък епизод на леко потиснато настроение от 2 до 5 дни след раждането, познато като „родилна тъга”. Някои от тях обаче ще развият постродилна депресия, много по-сериозно състояние (депресивен епизод), което изисква активно лечение и емоционална подкрепа за майката.

 

Психиатър

Психиатърът е лекар, който е специализиран в диагностицирането и лечението на психични разстройства. Тъй като психиатрите са лекари, те могат да предписват лекарства като антидепресанти, но някои от тях използват и психотерапия.

 

Психолог

Психолозите са професионалисти, които могат да работят в много различни области, като научни изследвания, преподаване, администрация или психотерапия. Клиничните психолози са психолози, които се специализират в терапията. Клиничните психолози имат допълнително обучение и специализация в лечението на психични или емоционални разстройства, като депресията и тревожните разстройства, обикновено посредством психотерапия.

 

Психотерапия

Психотерапията е начин за лечение на психични или емоционални разстройства (като депресията) чрез говоренето с  психотерапевт. Тя може да бъде наречена и „лечение чрез говорене” или „лечение с разговор“.

 


Top

- P -

Разстройство в адаптацията

Разстройството в адаптацията възниква, когато човек преживява депресия и/или тревожност, които очевидно са в отговор на установим скорошен стресор или стресори, като например промяна в семейното положение, в заетостта, траур, и др.

 


Top

- С -

Стабилизатори на настроението

Стабилизаторите на настроението са клас лекарства, използвани за лечение на някои видове депресия като разстройствата от биполярния спектър. Те включват литий и някои лекарства, първоначално използвани за лечение на епилептични пристъпи, наречени антиконвулсанти или антиепилептици.

 


Top

- Т -

Тревожно разстройство

Тревожното разстройство е психично разстройство, което се характеризира с толкова тежка тревожност, че пречи на ежедневния живот. Някои хора с депресия имат едновременно и тревожни разстройства, но на практика всички депресивни пациенти показват поне някои симптоми на тревожност. Симптомите на тревожност включват например прекомерно безпокойство, нервност, сърцебиене и гадене.

 


Top

- У -

Униполярна (еднополярна) депресия

Униполярна депресия е друго название на голямото депресивно разстройство. Терминът униполярна депресия се използва, за да се разграничи разстройството от депресията или депресивните епизоди, които се срещат също и в рамките на биполярното разстройство.

 


Top

- X -

Хипомания

Хипоманията е по-лека форма на мания. Симптомите обикновено включват приповдигнато настроение, повишена активност, намалена нужда от сън, грандомания и препускащи мисли.

 


Top

iFightDepression е проект, финансиран и осъществен от: