Потърсете помощ

При спешни случаи

Ако сте в криза или мислите да нараните себе си или други хора, незабавно се свържете с Вашия здравен специалист  (личен лекар или психолог/психиатър ), или с най-близкия център за спешна помощ. Можете да ползвате и Eдинния европейски номер за спешни повиквания 112.

 

Спешни центрове

Център за психично здраве „Проф. Н. Шипковенски“ ЕООД

София, ул. Екзарх Йосиф 59

Спешен кабинет:  (02) 981 00 06

cpz-ns.com

 

Български червен кръст – Телефони на доверието

София  – (02) 81 64 892
Пловдив – (032) 61 51 
Ямбол – (046) 662 904

www.redcross.bg/telefon.html

 

Национална телефонна линия за деца

тел. 116 111

116111.bg

 

Информационна линия за психично здраве (за град София)

тел. 02/ 42 111 42

(всеки работен ден от 12.00 до 16.00 часа)

 

iFightDepression е проект, финансиран и осъществен от: