Декларация за поверителност

Защо е важна тази декларация за поверителност?

Тази декларация е важна, тъй като Ви казва какви данни събираме, когато посещавате iFightDepression.com, защо ги събираме и как можете да получите достъп и да промените личната информация, която съхраняваме.

За целите на тази декларация за поверителност, уебсайтът е разработен с подкрепата на Европейския съюз в рамките на Консорциум PREDI-NU, съставен от утвърдени изследователи с доказан опит в промоцията и изследването на психичното здраве. Българският център по проекта е Научен център „Психология и здраве“, София. Можете да се свържете с нас на e-mail: predinu.bg@mail.bg (PREDI-NU - България) или contact@eaad.net.

Какви данни няма да бъдат събирани?

Няма да бъдете молен/а да разкривате името си в iFightDepression.com: всички данни на сайта ще бъдат анонимни. Също така няма да събираме IP адреси.

Какви данни ще бъдат събирани?

Ще събираме следните данни:

Не-лични данни

Кога и за колко време посещавате интернет страницата iFightDepression.com.

Какво съдържание използвате, кога и за колко време.

Лични данни

Информация, която въвеждате във формулярите за оценка и за обратна връзка на  iFightDepression.com, например Вашите пол, възраст, впечатления от уебсайта, както и информация, въведена в теста за самооценка (Въпросник за здравето на пациента /PHQ/- 9).

За какво ще служи тази информация?

Данните, въведени във формулярите на интернет страницата iFightDepression.com, ще ни дадат ценна обратна връзка за Вашите преживявания при използването й. Данните, които събираме при посещенията Ви на сайта, ще ни помогнат да оценим уеб страницата, като измерим нивото на интерес към нея. Въвежданите във формулярите данни могат да се използват за изследване на демографския профил на потребителите на сайта. Информацията, която събираме, може да бъде съхранявана и обработвана в държавите, в които работим, както и прехвърляна между тях, за да имаме възможност да я използваме за целите, описани по-горе.

Как мога да получа достъп, да променя или да изтрия тези данни?

Вие имате право на достъп до Вашите лични данни, които съхраняваме. Съгласно Закона за защита на личните данни на Република България, можете да изискате тези данни на дадените електронни адреси predinu.bg@mail.bg (PREDI-NU - България) или contact@eaad.net и ние ще Ви ги изпратим в рамките на 30 календарни дни. Ще бъде изискано доказане на самоличността Ви.

Вие имате правото да променяте или изтривате данните, които съхраняваме за Вас. Такива искания могат също да бъдат отправени към нас на електронен адрес predi.nu@mail.bg и ние ще изпълним искането Ви и ще Ви уведомим в рамките на 30 календарни дни.

Кой ще има достъп до моите данни?

Анонимни данни могат да бъдат споделяни между партньорите в Консорциум PREDI-NU в рамките на Европейския съюз само за научни цели.

Ако сайтът iFightDepression.com бъде продаден или прехвърлен на друга организация, тогава Вашите данни могат да бъдат прехвърлени на купувача.

Ако съществува правно задължение за споделяне на получените данни, данни могат да бъдат споделени с трети страни.

Анонимни откъси от въведените коментари за сайта могат да бъдат използвани в процеса на разпространение на информация за приетостта на уеб страницата iFightDepression.com.

Бисквитки

Този уебсайт използва „бисквитки” (малки файлове, които могат да бъдат свалени на компютър или друго устройство, когато потребителят използва определени сайтове). „Бисквитката” позволява на даден уебсайт да „разпознае” устройството на потребителя и прави по-лесно навигирането през сайта, като премахва необходимостта от повторно въвеждане на данни. В уеб страницата iFightDepression.com „бисквитките” са използвани, за да настроят текста да се появява в предпочитания от Вас език, да следят колко време оставате на сайта, кои страници посещавате и от коя държава използвате сайта. Има временни (за конкретната сесия) „бисквитки”, които установяват дали използвате мобилно устройство за достъп до сайта. Ние не използваме „бисквитки“, за да запазваме лични данни.

Сигурност на данните

Данните, генерирани при използването на уебсайт iFightDepression.com, се съхраняват от интернет доставчик в Германия и ще бъдат анализирани от членове на Консорциум PREDI-NU. Ще бъдат взети всички основателни физически и технически мерки за гарантиране сигурността на данните във всички етапи от този процес, като и другите участващи в проекта центрове подлежат на подобни закони за защита на личните данни като съществуващите в България.

Промени в декларацията за поверителност

Ако направим промени по отношение на това какви данни събираме и по какъв начин ги използваме, ще пререзгледаме декларацията за поверителност на сайта така, че да посочва ясно тези промени.

iFightDepression е проект, финансиран и осъществен от: